Mitä lyhytterapiassa tapahtuu?

Lyhytterapia on matalan kynnyksen keskusteluapua, johon tullaan usein jonkin haasteen, kysymyksen tai elämänkriisin kanssa. Työskentely alkaa tämän hetken tarkastelusta – mikä on sinulle merkityksellistä juuri nyt ja mitä tunteita, toiveita, tarpeita, kokemuksia, ajatuksia ja arvoja tähän liittyy. Joskus teema on selkeä ja joskus työskentelyn kantava teema hahmottuu keskustelun myötä. Tässä keskustelussa itsetuntemuksesi vahvistuu ja ymmärryksesi siitä, missä tällä hetkellä olet elämässäsi, kirkastuu.

Lyhytterapiassa tapahtuu

pysähtymistä, kannatelluksi tulemista, sydämen keventymistä, kohtaamista, tunteiden virtaamista, näkökulman vaihtamista, itsensä haastamista, katseen avartumista, hämmästymistä ja oivaltamista, ymmärtämistä ja hyväksymistä, oman suunnan hahmottamista, vahvistumista. 

Riittävän pienet askeleet ovat tie todelliseen muutokseen. Terapeuttina tärkein tehtäväni on huolehtia siitä, että asiakkaana otat riittävän pieniä askelia kohti sitä, mikä sinulle merkitsee hyvää elämää. 

Lyhytterapiassa erityistä on, että asiakkaana määrittelet terapian suunnan ja etenemisen tahdin itse.  

Kenelle lyhytterapia sopii?

Lyhytterapiaan et tarvitse lääkärin lähetettä tai diagnoosia. Se puoltaa paikkaansa etenkin silloin, kun mielen oireilu ei ole vielä pahoin kroonistunut tai kriisiytynyt. Lyhytterapeuttisessa työskentelyssä tuetaan mielen hyvinvointia ja ihmisen omia voimavaroja. 

Nimensä mukaisesti lyhytterapia on usein lyhytjaksoista, tapaamiskertoja voi olla yhdestä ylöspäin. Käyntikertojen määrää ja käyntien tiheyttä arvioidaan yhdessä ensimmäisellä tapaamisella ja aina tarvittaessa. Ensimmäisellä tapaamiskerralla käydään läpi asiakkaan lähtötilanne ja terapeutin ja lyhytterapeuttisen otteen soveltuvuus.

Lyhytterapia ei ole psykoterapiaa eikä sairauden hoitoa. Jos tunnistan keskustelussa, että lyhytterapia ei ole riittävä apu, ohjaan asiakkaan tarvittaessa eteenpäin lääkärille tai psykoterapeutille.

Lyhytterapia ei ole terveydenhuollon palvelu, joten tapaamisia ei kirjata OmaKantaan tai mihinkään muuhunkaan sähköiseen tietokantaan.

Mitä ratkaisukeskeisyys on?

Ratkaisukeskeisyys on työskentelyote, jossa tärkeintä on ihmisen omien voimavarojen valjastaminen. Minulle ratkaisukeskeinen työskentely tarkoittaa myös …

  • merkityksellisten asioiden näkyväksi tekemistä
  • luovaa lähestymistapaa
  • sisäisen äänen vahvistamista
  • valintojen vakauttamista
  • seuraavien askeleiden mahdollistamista
  • omaksi itseksi tulemista

Ratkaisukeskeisyys on siis pysähtymistä sen äärelle, mikä elämässäsi on merkityksellistä juuri nyt ja tilan tekemistä sille, mitä elämääsi kaipaat.

Yhteystiedot:

Puhelin: 040 543 9837

Sähköposti: henna@sydanmaja.fi